Vreme je za rock and roll! Obaveštenje članstvu!

Rok bunt na muzičkom nebu kulture!


Protiv:

 • lažnog predstavljanja tzv. kontrolora za prava kontrole i legitimisanja u javnoj sferi muzičara i poslodavaca u Srbiji;
 • širenja i oglašavanja lažnih vesti o drugim udruženjima da su nelegalna;
 • ometanja i uskraćivanja Ustavom zagarantovanog prava na rad;
 • raznih pritisaka i uslovljavanja poslodavaca i muzičara u sferi muzičkog izvođenja…

Obaveštenje članstvu!

Kao najbrojnije strukovno „Udruženje rok muzičara Srbije“, smatramo svojom obavezom i dužnošću prema više od 3.200 članova, kao i prema resornom Ministarstvu, da izdamo obaveštenje o posledicama primene „Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu (Sl. gl. br. 13. Od 14. februara 2018)“.
    Možemo slobodno reći da je trenutno zadovoljavajuće uređena oblast nastupa muzičara, jer ogromna većina muzičara prilikom nastupa ima zaključen Ugovor o delu sa poslodavcem prema kome je definisano: ko nastupa, gde nastupa, kada nastupa, visina honorara i ko plaća porez. Sa tog stanovišta, donošenje uredbe o Posebnom kolektivnom ugovoru iz ove oblasti je imalo pozitivne efekte.

    Međutim, primena „Posebnog kolektivnog ugovora…“ u ovoj društvenoj oblasti je proizvoljno protumačena od strane SEMUS-a kao šansa za uspostavljanje monopolske pozicije na tržištu rada. Smatramo da privilegija reprezentativnog statusa podrazumeva i reprezentativno ponašanje u svim aspektima delovanja.
    Naime, u oblasti „Ostala muzička i govorna izvođenja kulturnih programa“, registrovana su kod Ministarstva kulture dva reprezentativna udruženja: Udruženje džez, rok i zabavne muzike i SEMUS. Udruženje muzičara džez, zabavne i rok muzike je pravilno protumačilo svoje Uredbom poverene obaveze, međutim SEMUS tu poziciju među strukovnim udruženjima uočava kao prostor i šansu za pridobijanje članstva, koristeći Uredbu i tumačeći je kao definisan monopolski položaj u odnosu na druga strukovna udruženja.

    U tom smislu su se odlučili na nezakonito delovanje, kao što je:

 • legitimisanje svih muzičara i poslodavaca u Srbiji;
 • širenje lažnih vesti o drugim udruženjima da su nelegalna, u cilju ostvarivanja sopstvene koristi;
 • oglašavanje na svom sajtu informacija o URMUS-u i drugim udruženjima kao tuženim, iako je krivična prijava bar protiv URMUS-a odbačena kao neosnovanа;
 • lažno predstavljanje kontrolora Nezavisnog sindikata za prava kontrole i legitimisanje u javnoj sferi tako što prekidaju nastupe muzičara uskraćujući im Ustavom zagarantovano pravo na rad uz uslovljavanje nastavka nastupa i prava na rad muzičara učlanjenjem u „njihova“ udruženja;
 • pretnje poslodavcima da mogu „legalno raditi samo preko njih“
  O svemu ovom imamo pisane iskaze naših članova, kao i iskaze poslodavaca.

Vaš URMUS