URMUS na XI-om FIM-u

Udruženje rok muzičara Srbije je učestvovalo na 11-tom evropskom kongresu Međunarodne federacije muzičara i osnivačkom kongresu Balkanske grupe Međunarodne federacije muzičara koji se održao u Beogradu 4-og i 5-og novembra 2016. godine u press centru UNS-a.

XI evropski kongres Medjunarodne federacije muzičara

Međunarodna federacija muzičara – FIM je najuticajnija organizacija u svetu koja okuplja profesionalne muzičare, menadžmente muzičkih institucija i sve zainteresovane strane koje učestvuju u procesu umetničkog i savremenog stvaralaštva iz oblasti muzike iz zemalja članica.

Srbija je punih 13 godina punopravni član ove međunarodne organizacije preko Sindikata muzičkih umetnika. koji okuplja profesionalne muzičare iz svih naših institucija kulture (Narodno pozorište u Beogradu, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, Ansambli muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, Beogradska filharmonija, Ansambl narodnikh pesama i igara KOLO, Pozorište na Terazijama i Niški simfonijski orkestar ).

Na kongresu su bile obuhvaćene teme od zdravlja muzičara, autorskih i izvođačkih prava, problema u rukovođenju institucija kulture u zemljama članicama, neophodnost kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga kao i nacionalni izveštaji gde će Srbija predstaviti proces reorganizacije radnih mesta u javnom sektoru u oblasti kulture i naša iskustva u vezi sa uvođenjem sistema platnih razreda.

Značajnu pažnju je posvećena regionalnoj saradnji i formiranju balkanske grupe u okviru Međunarodne federacije muzičara koja će pored Skandinavske grupe biti najveća u Međunarodnoj federaciji muzičara.

FIMPored predsednika našeg Udruženja Predraga Cvetkovića, na konferenciji su uzeli učešće i predstavnici iz 30 zemalja Evrope, Ruske Federacije i NR Kine koji su bili i počasni gosti kongresa.

Na kongresu su bili prisutni i predstavnici Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz sektora za savremeno stvaralaštvo – oblast muzika koji su uzeli učešće u radnom delu kongresa, predstavnici Ministarstva rada Republike Srbije, kao i predstavnici udruženja muzičkih i orkestarskih umetnika odnosno predstavnici reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije i drugih partnerskih organizacija.

Linkovi