Zajedničko obaveštenje članovima muzičkih udruženja i poslodavcima

Dana 26.6.2023. godine u Beogradu, održan je zajednički sastanak predstavnika više muzičkih udruženja, kojem je prisustvovao i predstavnik URMUS-a.

Na sastanku su razmatrani problemi sa kojima se susreću muzičari, izvođači muzičkih programa i ostali muzički umetnici prilikom nastupanja u ugostiteljskim objektima, pre svega u vezi zaključivanja ugovora o izvođačkom delu, kao i zloupotrebama koje se sprovode na terenu, a vezane su za Uverenja – potvrde koje poseduju izvođači muzičkog programa – članovi muzičkih udruženja.

Razmatrala su se rešenja ovih problema. U cilju obezbeđivanja uslova za rad muzičarima, a koji su zagarantovani Zakonom o radu, donete su odluke u ime svih prisutnih:

  • Da se u narednom periodu podnesu prijave nadležnim tužilaštvima protiv svih lica koja zloupotrebom svojih ovlašćenja onemogućavaju muzičarima da rade;
  • Da se podnesu prijave Ministarstvu rada, nadležnim Inspekcijama rada i Poreskim inspekcijama, kao i ponovni zahtev rešavanja pitanja reprezentativnosti sindikata muzičara.
  • Da se podnese zahtev nadležnim inspekcijskim organima o izvršenju ravnomerne kontrole na teritoriji cele Srbije kako bi se sprečile zloupotrebe.

 

Zvanični dokument i izveštaj sa pomenutog sastanka možete naći ovde.